Header Image

Rezervace návštěvy servisního technika


Vaše údaje

Údaje o spotřebiči

Tyto údaje najdete na typovém štítku spotřebiče. Poskytnutím údajů pomůžete jednoznačné identifikaci spotřebiče a urychlíte celý průběh servisního zásahu.